top of page

JALLAH JENIN!

In a powerful act of solidarity, The Norwegian Theatre and The Norwegian Opera & Ballet have generously donated theatre equipment to The Freedom Theatre.

Organised by the esteemed Norwegian actor Kyrre Hellum and artist & long-time

collaborator of The Freedom Theatre, artist Vibeke Harper, they are now overseeing the

journey of the equipment from Oslo to Jenin Refugee Camp!

Follow this epic voyage across seas, borders and checkpoints.

Som en kraftfull markering av solidaritet med kolleger, har Det norske teatret og Den norske opera og ballett donert lys- og lyd utstyr til The Freedom Theatre i Jenin.

Utstyret ble samlet inn av skuespiller Kyrre Hellum og i samarbeid med Vibeke Harper, kunstner og mangeårig samarbeidspartner med The Freedom Theatre, følger de nå frakten av utstyret fra Oslo til Jenin flyktningleir på Vestbredden!

Følg ferden over havet, gjennom grensekontroller og sjekkpunkter.

11.png
3.png
1.png
4.png
2.png
12.png
8.png
6.png
9.png
7.png
bottom of page